Korunky a můstky

Z fixní protetiky můžete v naší ordinaci žádat jak základní celoplášťové kovové korunky, tak i estetické typy korunek. Mezi ně řadíme zejména metalo-keramické a celokeramické korunky, které svou prokresleností a prostupností světlem dokážou imitovat přirozený zub i při umělém osvětlení. Pro svou pevnosti znamenají trvanlivé, odolné a dlouhodobé řešení.