Implantáty

Implantologie je věda, která se zabývá zaváděním implantátů („umělých kořenů") do alveolárních výběžků čelistí. Úkolem implantátů je nahradit ztracené zuby bez nutnosti zásahu do zubů sousedících s mezerou. Každý zákrok předchází důkladné rentgenologické vyšetření, kterým zjišťujeme, jestli tloušťka kosti dostačuje pro zavedení implantátu. Po vhojení implantátu následuje protetická fáze a nasazení korunkové části náhrady. Zákroky provádíme ambulantně v lokální anestezii.