Čištění kořenových kanálků

Nově v naší ordinaci využíváme metodu strojové endodoncie, která nabízí větší komfort pro pacienta zkrácením doby zákroku a minimalizací vzniku případné lidské chyby. Kanálek je nejprve rozšířen pomocí přesně nastaveného přístroje a poté zaplněn gutaperčovými čepy, které velikostí odpovídají poslednímu použitému nástroji. Je tak dosaženo hermetického zaplnění kanálku. Celý zákrok se provádí v lokální anestezii.